Lyckebyåns vattenförbunds styrelse
  Styrelsens sammansättning i Lyckebyåns vattenförbund fram till ordinarie förbundsstämma år 20168
  Ledamöter   Suppleanter  
 

Lennart Gustavsson (ordförande)
Lindehult 415
382 94 Nybro

070-5680139

Bo Sunesson
Harebo 145
361 95 Långasjö
0471-50426
070-2497204
  Anders Palmengren
Snobackavägen 6
360 52 Kosta
0478-508 42
070-249 86 28
Anders Johansson
Bruksallén 3
360 51 Hovmantorp
0478-40127
  Jörgen Johansson
Gåsamåla
371 93 Karlskrona
0455-36 71 52
070-8671520
Vakant
Blekinge län
 
  Bengt Persson
Strömsberg 237
370 30 Rödeby
0455-36 21 14
070-8794967
Tomas Nilsson
Hartorpsvägen 7
370 30 Rödeby
070-8555580
  Håkan Karlsson
Trollagärde Vattenbruk
361 92 Emmaboda
0471-40014
070-8748485
Magnus Axelsson
Ödevata Fiskecamp
361 92 Emmaboda
0471-50430
 
  Jens Bondesson
Xylem Lindås
361 80 Emmaboda
0471-247545 Stefan Lundgren
Emmaboda Energi och Miljö AB
361 21 Emmaboda

0471-249751
076-1263151

 

 

     
         
  Valberedning   Revisorer  
  Stig Ove Andersson, sammankallande
Emmaboda

 
Pehr Gustavsson
Järnvägsgatan 26
360 60 Vissefjärda
0471-20236 (bost)
 
  Göran Borg
Kronvägen 9
360 51 Hovmantorp
0478-40947 (bost)
0478-101 17 (arb)
070-5689700
Eila Medin
Emmaboda
 
  Anna Ottosson
Karlskrona
  Ingvar Erlandsson (ersättare)
Grimsgöl
361 95 Långasjö
 
         
  Kontaktperson      
  Åsa Albertsson
Tekniska kontoret
Box 54
361 21 Emmaboda
0471-249079 (arb) Per Sigvardsson (ordförande)
Granvägen 6
361 95 Långasjö 
0471-50348 (bost)
070-5918406
 
     
Uppdaterad 2019-05-29