Lyckebyåns vattenförbunds styrelse
  Styrelsens medlemmar i Lyckebyåns Vattenförbund valda till stämman 2021.
  Ledamöter      
 

Lennart Gustavsson (ordförande)

     
  Anders Palmengren
     
  Jörgen Johansson
     
  Bengt Persson
     
  Håkan Karlsson
     
  Jens Bondesson
     
           
  Kontaktperson      
 

Niclas Beerman
Tekniska kontoret
Box 54
361 21 Emmaboda
0471-24 90 71 (arb)

 

     
 
     
Uppdaterad 2021-12-06