Länkar  
  KOMMUNER
Emmaboda kommun
Karlskrona kommun
Lessebo kommun
 

FÖRETAG
Emmaboda energi
ITT Water & Wastewater (Flygt)
Kosta Boda
 

LÄNSSTYRELSER
Blekinge Länsstyrelse
Kalmar Länsstyrelse
Kronobergs Länsstyrelse

JORD- OCH SKOGSBRUK 
Föreningen Skogen
Lantbrukarnas Riksförbund
Skogsstyrelsen
Skogssällskapet
Statens Jordbruksverk
Statens Lantbruksuniversitet
Södra
Sydved

VATTEN
Biosfärområde Blekinge Arkipelag
Biosfärområdet Kristianstads vattenrike
Blekinge kustvatten och luftvårdsförbund
Havs- och Vattenmyndigheten
Stockholms marina Forskningscentrum
Svenskt vatten
Vattenmyndigheterna
Vattenrådet för Blekingekusten

FÖR DE YNGRE
Naturskoleföreningen
Professor vatten
Unga fakta
Vattenkikaren


ÖVRIGA
Geologins Dag
Linnéuniversitetet
Naturhistoriska Riksmuseet
Naturvårdsverket
Svenska Naturskyddsföreningen
Sveriges geologiska undersökningar
Världsnaturfonden
 

       
 
     
Uppdaterad  2020-09-09