Lyckebyåns vattenförbund  
  ......................................................................................................................................
  Lyckebyåns vattenförbund bildades 1988 och är en sammanslutning av kommuner, kraftföretag, markavvattningsföretag och fiskevårdsföreningar, dvs. intressenter som på något sätt har tillstånd att påverka Lyckebyåns vatten.

Läs och se mer:

Vattenmyndighetens senaste information på deras webbplats

Den aktuella grundvattensituationen på SGU:s webbplats

Se videofilmer från Vattenmyndigheten på Youtube

 höstlöv

Grodan Kai vill lära dig lite mer om vatten i VATTENSKOLAN.

Följ med här!

  Flugsvamp

 

webs counters
besökare sen 2018-10-15.
<>

  .......................................................................................................................................
 

Verksamhetsberättelse och protokoll för 2019.
Klicka på länkarna nedan.

>Verksamhetsberättelse 2019               > Protokoll från årsmötet

Styrelse (omval och nyval) och Vattenråd (omval och nyval).
Klicka på länkarna nedan.

>Styrelsen               > Vattenrådet

  .......................................................................................................................................
 

Årsrapport för 2019. Här kan du läsa om vattenkvalitet!

GÅ in på denna sida! 

  .......................................................................................................................................
 

Vattenanknutna kulturmiljöer vid Lyckebyåns avrinningsområde

Kulturmiljöer inom Lyckebyåns avrinningsområde har inventerats. Syftet är att öka kunskapen kring och värdera de kulturmiljöerna som finns i anknytning till vattendraget.

Läs mer i rapporten som finns på länsstyrelsens hemsida här.

  .......................................................................................................................................
 

Forskningsnyheter om brunt vatten

Nyligen publicerades en rapport som bland annat handlar om vad som påverkar vattnets färg. Analysresultat från Lyckebyån från 1940 och framåt har använts i rapporten.
Rapporten är på engelska. Läs här.

I Helgeåns avrinningsområde pågår ett samarbetsnätverk som heter "Helge å Model Forest" där brunifieringen är en viktig fråga. Läs mer om Helge å Model Forest här.

För ungefär ett år sedan hölls en konferens om brunifiering på Naturrum i Kristianstad. Konferensen filmades och finns tillgänglig på deras Youtube-kanal. Här finns många spännande föredrag att titta på. Föredrag "04-Brunifieringens orsak" med Emma Kritzberg från Lunds universitet handlar bland annat om resultat från Lyckebyån och är ett sammandrag av den engelska rapporten ovan.

Helgeåns projektgrupp har fått en vetenskaplig artikel publicerad (på engelska), se här och en vetenskaplig version (på svenska) har tagits fram.

 

  .......................................................................................................................................
 

Studiebesök för skolorna - vad gäller?

På grund av coronapandemin tar vi under hösten 2020 tyvärr inte emot några studiebesök på våra anläggningar. Vi hoppas att situationen blir bättre nästa år så att vi kan återuppta besöken. Vill ni bli lite inspirerade under tiden, gå in på länken nedan. 

För skolan/länkar

  ......................................................................................................................................
 

Vattentips för skolor

Vill ni i årskurs 6-9 jobba lite extra med vatten i år? Gå in på Sydvattens hemsida Drick kranvatten och låt er inspireras.

Titta på Stockholms universitets hemsida där vattenfrågor kommer med flaskpost till forskare.

Länktips - nu finns fler länkar här

  ......................................................................................................................................
 

Vattenskyddsområde för Lyckebyån

Personal från Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommun och personal från de tre berörda länsstyrelserna har arbetat vidare med utformningen av Lyckebyåns vattenskyddsområde.

Materialet som lämnades in med ansökan 2012 har omarbetats. Bland annat har kompletteringar till den tekniska beskrivningen gjorts. Vattenskyddsföreskrifterna kommer att ses över.

Aktuellt:

Uppdaterade kartor och dokument som det gått ut brev om till berörda:

* Bilaga_12A_Samradsredogorelse_190329

* Förslag_vattenskyddsforeskrifter_Lyckebyan_190329

* Plansch01_181227_A3

* Plansch02_181227_A3

* Plansch03_181227_A3

* Plansch04_181227_A3

Här hittar du gällande vattenskyddsföreskrifter för området:

* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Kosta
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Skruv
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Eriksmåla
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Broakulla_Johansfors
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Getsjökvarn
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Karlskrona kommun

Är du intresserad av mer information kan du kontakta:
Katarina Karlsson Palm, Lessebo kommun, katarina.karlssonpalm@lessebo.se
Pia Gustavsson, Emmaboda energi 0471-249774, pia.gustavsson@emmaboda.se
Eva Steiner, Karlskrona kommun 0455-303319, eva.steiner@karlskrona.se
 

Läs mer om vattenskyddsområden på:

Svenskt vattens webbplats

  .....................................................................................................................................
  Lyckebyåns vattenmiljöer har kartlagts

Under 2018 inventerades Lyckebyån från mynningen i Östersjön i Blekinge län upp till Yggersrydssjön i Kalmar län. Detta är en del av ett projektet "Lyckebyån-fortsatta åtgärder för att nå god ekologisk status" som drivs av länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar län, Karlskrona kommun och Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening under 2017-2020.

Här kan du läsa rapporten Åtgärdsprogram för Lyckebyåns avrinningsområde

Här kan du läsa rapporten Hydromorfologisk åtgärdsplan för Lyckebyån

Läs också mer om Skogsstyrelsens projekt GRIP on LIFE I som arbetar för att förbättra och återställa miljön i utsatta våtmarker och vattendrag i skogslandskapet. GRIPE on LIFE

  ......................................................................................................................................
 

Är du intresserad av kulturhistoria runt Silletorpsån?

Länsstyrelsen har utfört en inventering av vattenanknutna kulturmiljöer längs med Silletorpsån, så som äldre kvarnlämningar, sågverk, broar och dammar. Dessa miljöer berörs ofta av åtgärder inom biotop- och fiskevård, därför är det viktigt med heltäckande kunskaps- och planeringsunderlag.  

Inventeringen har genomförts som en del i ett projekt om kulturmiljö och vattenförvaltning där Länsstyrelsen i Blekinge samverkar med Länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg.

Här kan du läsa rapporten.
 

  ......................................................................................................................................
 

Skräddare

  ......................................................................................................................................
 


 

 

 

 

 
Uppdaterad  2021-12-06