Lyckebyåns vattenförbund  
  ......................................................................................................................................
  Lyckebyåns vattenförbund bildades 1988 och är en sammanslutning av kommuner, kraftföretag, markavvattningsföretag och fiskevårdsföreningar, dvs. intressenter som på något sätt har tillstånd att påverka Lyckebyåns vatten.

Läs och se mer:

Vattenmyndighetens senaste information på deras webbplats

Den aktuella grundvattensituationen på SGU:s webbplats

Vattenorganisationernas webbplats

Se videofilmer från Vattenmyndigheten på Youtube

 Lyckebyån vid Furs bro

Grodan Kai vill lära dig lite mer om vatten i VATTENSKOLAN.

Följ med här!

  Flugsvamp

 

webs counters
besökare sen 2018-10-15.
<>

  .......................................................................................................................................
 

Studiebesök för skolorna fortsätter läsåret 2019/2020

Lyckebyåns vattenförbund och vattenråd erbjuder mellanstadieelever att komma på studiebesök till ett vattenverk eller reningsverk under höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Speciell inbjudan går till skolorna i kommunerna.

   
  Vattentips för skolor

Vill ni i årskurs 6-9 jobba lite extra med vatten i år? Gå in på Sydvattens hemsida Drick kranvatten och låt er inspireras.

Titta på Stockholms universitets hemsida där vattenfrågor kommer med flaskpost till forskare.

Länktips - nu finns fler länkar här

  ......................................................................................................................................
 

Material från årsmötet

Rapport Lyckebyån 2018. Undersökningar i Lyckebyån år 2018 samt sammanfattning åren 1988-2018. Läs mer här.

Styrelsen 2019-2020. Se vilka som är med i styrelsen.

Styrelsen för vattenrådet 2019-2020.Se vilka som är med i styrelsen.

Verksamhetsberättelse 2018. Läs här.

 

  ......................................................................................................................................
 

Vattenskyddsområde för Lyckebyån

Personal från Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommun och personal från de tre berörda länsstyrelserna har arbetat vidare med utformningen av Lyckebyåns vattenskyddsområde.

Materialet som lämnades in med ansökan 2012 har omarbetats. Bland annat har kompletteringar till den tekniska beskrivningen gjorts. Vattenskyddsföreskrifterna kommer att ses över.

Aktuellt:

Uppdaterade kartor och dokument som det gått ut brev om till berörda:

* Bilaga_12A_Samradsredogorelse_190329

* Förslag_vattenskyddsforeskrifter_Lyckebyan_190329

* Plansch01_181227_A3

* Plansch02_181227_A3

* Plansch03_181227_A3

* Plansch04_181227_A3

Här hittar du gällande vattenskyddsföreskrifter för området:

* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Kosta
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Skruv
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Eriksmåla
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Broakulla_Johansfors
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Getsjökvarn
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Karlskrona kommun

Är du intresserad av mer information kan du kontakta:
Katarina Karlsson Palm, Lessebo kommun, katarina.karlssonpalm@lessebo.se
Pia Gustavsson, Emmaboda energi 0471-249774, pia.gustavsson@emmaboda.se
Eva Steiner, Karlskrona kommun 0455-303319, eva.steiner@karlskrona.se
 

Läs mer om vattenskyddsområden på:

Svenskt vattens webbplats

  .....................................................................................................................................
  Lyckebyåns vattenmiljöer har kartlagts

Under 2018 inventerades Lyckebyån från mynningen i Östersjön i Blekinge län upp till Yggersrydssjön i Kalmar län. Detta är en del av ett projektet "Lyckebyån-fortsatta åtgärder för att nå god ekologisk status" som drivs av länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar län, Karlskrona kommun och Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening under 2017-2020.

Här kan du läsa rapporten Åtgärdsprogram för Lyckebyåns avrinningsområde

Här kan du läsa rapporten Hydromorfologisk åtgärdsplan för Lyckebyån

Läs också mer om Skogsstyrelsens projekt GRIP on LIFE I som arbetar för att förbättra och återställa miljön i utsatta våtmarker och vattendrag i skogslandskapet. GRIPE on LIFE

  ......................................................................................................................................
 

Är du intresserad av kulturhistoria runt Silletorpsån?

Länsstyrelsen har utfört en inventering av vattenanknutna kulturmiljöer längs med Silletorpsån, så som äldre kvarnlämningar, sågverk, broar och dammar. Dessa miljöer berörs ofta av åtgärder inom biotop- och fiskevård, därför är det viktigt med heltäckande kunskaps- och planeringsunderlag.  

Inventeringen har genomförts som en del i ett projekt om kulturmiljö och vattenförvaltning där Länsstyrelsen i Blekinge samverkar med Länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg.

Här kan du läsa rapporten.
 

  ......................................................................................................................................
 

Skräddare

  ......................................................................................................................................
 


 

 

 

 

 
  2019-10-16