Lyckebyåns vattenförbund  
  ......................................................................................................................................
  Lyckebyåns vattenförbund bildades 1988 och är en sammanslutning av kommuner, kraftföretag, markavvattningsföretag och fiskevårdsföreningar, dvs. intressenter som på något sätt har tillstånd att påverka Lyckebyåns vatten.

Läs och se mer:

Vattenmyndighetens senaste information på deras webbplats

Den aktuella grundvattensituationen på SGU:s webbplats

Vattenorganisationernas webbplats

Se videofilmer från Vattenmyndigheten på Youtube

Isig bäck  

Grodan Kai vill lära dig lite mer om vatten i VATTENSKOLAN.

Följ med här!

  höstbåt

 

  ......................................................................................................................................
 

Torka och vattenbrist

Torsdagen den 7 februari klockan 14.30-17.30 bjuder Vattenrådet för Blekingekusten in till möte på Naturum i Ronneby med temat "Torka och vattenbrist".

Läs mer om programmet på webbplatsen: https://vattenorganisationer.se/vrblekingekusten/
Välj sedan arrangemang.

  ......................................................................................................................................
 

Föreläsningskväll om inventering av naturvärden vid Lyckebyån

Måndagen den 11 februari 2019 kl. 18.00-21.00 i Föreningshuset (Storgatan 31) i Vissefjärda kommer föreläsare att berätta om naturvärdesinventeringarna som har gjorts vid Lyckebyån och flera av biflödena till ån. Under kvällen vill man även diskutera med markägare och andra intressenter om eventuella åtgärder som kan göras för att främja biologisk mångfald och god vattenkvalitet i Lyckebyån.

Föreläsare:
Per Saarinen Claesson, Naturcentrum AB
Anna Hermansson, Skogsstyrelsen i Blekinge
Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar
Therese Asp, Länsstyrelsen i Blekinge

Vi bjuder på fika!

Anmälan sker till Pia Lindau, tekniska kontoret senast 2019-02-04
via mejl: teknikfritid@emmaboda.se eller per telefon 0471-24 90 70

Lyckebyåns vattenförbund i samarbete med Emmaboda, Karlskrona, Lessebo kommuner och Södra skogsägarna hälsar dig välkommen!

  .....................................................................................................................................
  Lyckebyåns vattenmiljö ska kartläggas

Under 2018 ska Lyckebyån inventeras från mynningen i Östersjön i Blekinge län upp till Yggersrydssjön i Kalmar län. Detta är en del av ett projektet "Lyckebyån-fortsatta åtgärder för att nå god ekologisk status" som drivs av länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar län, Karlskrona kommun och Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening under 2017-2020.

Ett antal olika åtgärdsförslag togs fram för Lyckebyån med fokus på delarna av Lyckebyån (huvudfåran och Lillån) inom Karlskrona kommun, från Lillån till kommun- och länsgränsen 2017 av Naturcentrum AB.

Tisdagen den 28 augusti hölls ett möte för markägare i Ledja skola för att redovisa inventeringen som berör området runt Flakesjön och för att diskutera föreslagna åtgärder.

Här kan du läsa rapporten Hydromorfologisk åtgärdsplan för Lyckebyån

Läs också mer om Skogsstyrelsens projekt GRIP on LIFE I som arbetar för att förbättra och återställa miljön i utsatta våtmarker och vattendrag i skogslandskapet. GRIPE on LIFE

  ......................................................................................................................................
 

Skolinformationen fortsätter höstterminen 2018

Lyckebyåns vattenförbund och vattenråd erbjuder mellanstadieelever att komma på studiebesök till ett vattenverk eller reningsverk under höstterminen 2018. Speciell inbjudan går till skolorna i kommunerna.

  .....................................................................................................................................
  Vattenskyddsområde för Lyckebyån

Personal från Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommun och personal från de tre berörda länsstyrelserna har arbetat vidare med utformningen av Lyckebyåns vattenskyddsområde.

Materialet som lämnades in med ansökan 2012 har omarbetats. Bland annat har kompletteringar till den tekniska beskrivningen gjorts. Vattenskyddsföreskrifterna kommer att ses över.

Aktuellt:

För närvarande pågår bearbetning av inkomna synpunkter från länsstyrelserna.

Här kan du hitta reviderat arbetsmaterial:

* Rapport Lyckebyåns vattenskyddsområde, arbetsmaterial
* Rapport Lyckebyåns vattenskyddsområde, innehåll
* Förslag till vattenskyddsföreskrifter
* Översiktlig karta Karlskrona
* Översiktlig karta Emmaboda
* Översiktlig karta Lessebo

 

Detaljerade kartor redovisas nedan:

Välj öppna i nytt fönster för att få större kartor.

1a 2a 2b 3a 4a 5a 6a
7a 8a 9a 10a 10b 11a 11b
12a 12b 13a 13b 14a 15a 16a

Bilagor:

Bilaga 3a Bilaga 3b Bilaga 3c Bilaga 4
Bilaga 6a Bilaga 6b Bilaga 7a Bilaga 7b
Bilaga 7c Bilaga 7d Bilaga 7e Bilaga 7f
Bilaga 7g Bilaga 7h Bilaga 7i Bilaga 7k

 

Här hittar du gällande vattenskyddsföreskrifter för området:

* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Kosta
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Skruv
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Eriksmåla
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Broakulla_Johansfors
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Getsjökvarn
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Karlskrona kommun

Materialet finns även tillgängligt i pappersformat på följande platser:
Karlskrona vattenverk, Lyckeby
Biblioteket i Emmaboda
Biblioteket i Folkets hus, Kosta

Är du intresserad av mer information kan du kontakta:
Katarina Karlsson Palm, Lessebo kommun, katarina.karlssonpalm@lessebo.se
Pia Gustavsson, Emmaboda energi 0471-249774, pia.gustavsson@emmaboda.se
Eva Steiner, Karlskrona kommun 0455-303319, eva.steiner@karlskrona.se  

 

Läs mer om vattenskyddsområden på:

Svenskt vattens webbplats

 

  ......................................................................................................................................
  Vattentips för skolor

Vill ni i årskurs 6-9 jobba lite extra med vatten i år? Gå in på Sydvattens hemsida och låt er inspireras.

Titta på Stockholms universitets hemsida där vattenfrågor kommer med flaskpost till forskare.

 

  ......................................................................................................................................
 

Är du intresserad av kulturhistoria runt Silletorpsån?

Länsstyrelsen har utfört en inventering av vattenanknutna kulturmiljöer längs med Silletorpsån, så som äldre kvarnlämningar, sågverk, broar och dammar. Dessa miljöer berörs ofta av åtgärder inom biotop- och fiskevård, därför är det viktigt med heltäckande kunskaps- och planeringsunderlag.  

Inventeringen har genomförts som en del i ett projekt om kulturmiljö och vattenförvaltning där Länsstyrelsen i Blekinge samverkar med Länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg.

Här kan du läsa rapporten.

  ......................................................................................................................................
 


 

 

 

 

 
  2019-01-10