Lyckebyåns vattenförbund  
  ......................................................................................................................................
  Lyckebyåns vattenförbund bildades 1988 och är en sammanslutning av kommuner, kraftföretag, markavvattningsföretag och fiskevårdsföreningar, dvs. intressenter som på något sätt har tillstånd att påverka Lyckebyåns vatten.
 

Grodan Kai vill lära dig lite mer om vatten i VATTENSKOLAN.

Följ med här!

 

 

  .....................................................................................................................................
  Årsmöte 2018

Fredagen den 27 april håller Lyckebyåns vattenförbund förbundsstämma på Marinmuseum i Karlskrona med start klockan 09.00. Alla medlemmar hälsas välkomna!

  .....................................................................................................................................
  Vattenarbetet i Sverige fortsätter - Vad tycker du?

Mellan den 1 november 2017 och den 30 april 2018 kan du som är intresserade av vattenarbetet i Sverige komma med synpunkter på Vattenmyndighetens arbete.

Läs mer på Vattenmyndighetens webbplats.

  ......................................................................................................................................
  Läs mer om

vattenmyndighetens senaste information på deras webbplats

den aktuella grundvattensituationen på SGU:s webbplats

 

  .....................................................................................................................................
  Vattenskyddsområde för Lyckebyån

Personal från Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommun och personal från de tre berörda länsstyrelserna har arbetat vidare med utformningen av Lyckebyåns vattenskyddsområde.

Materialet som lämnades in med ansökan 2012 har omarbetats. Bland annat har kompletteringar till den tekniska beskrivningen gjorts. Vattenskyddsföreskrifterna kommer att ses över.

Aktuellt:

För närvarande pågår bearbetning av inkomna synpunkter från länsstyrelserna.

Här kan du hitta reviderat arbetsmaterial:

* Rapport Lyckebyåns vattenskyddsområde, arbetsmaterial
* Rapport Lyckebyåns vattenskyddsområde, innehåll
* Förslag till vattenskyddsföreskrifter
* Översiktlig karta Karlskrona
* Översiktlig karta Emmaboda
* Översiktlig karta Lessebo

 

Detaljerade kartor redovisas nedan:

Välj öppna i nytt fönster för att få större kartor.

1a 2a 2b 3a 4a 5a 6a
7a 8a 9a 10a 10b 11a 11b
12a 12b 13a 13b 14a 15a 16a

Bilagor:

Bilaga 3a Bilaga 3b Bilaga 3c Bilaga 4
Bilaga 6a Bilaga 6b Bilaga 7a Bilaga 7b
Bilaga 7c Bilaga 7d Bilaga 7e Bilaga 7f
Bilaga 7g Bilaga 7h Bilaga 7i Bilaga 7k

 

Här hittar du gällande vattenskyddsföreskrifter för området:

* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Kosta
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Skruv
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Eriksmåla
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Broakulla_Johansfors
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Getsjökvarn
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Karlskrona kommun

Materialet finns även tillgängligt i pappersformat på följande platser:
Karlskrona vattenverk, Lyckeby
Biblioteket i Emmaboda
Biblioteket i Folkets hus, Kosta

Är du intresserad av mer information kan du kontakta:
Jens Olsén Lessebo kommun 0478-12552, jens.olsen@lessebo.se
Pia Gustavsson Emmaboda energi 0471-249774, pia.gustavsson@emmaboda.se
Eva Steiner, Karlskrona kommun 0455-303319, eva.steiner@karlskrona.se  

 

Läs mer om vattenskyddsområden på:

Svenskt vattens webbplats

 

 

  ......................................................................................................................................
  Vattentips för skolor

Vill ni i årskurs 6-9 jobba lite extra med vatten i år? Gå in på Sydvattens hemsida och låt er inspireras.

Titta på Stockholms universitets hemsida där 17 vattenfrågor kommer med flaskpost till forskare.

 

  ......................................................................................................................................
  Vill du vara med i Vattenrådet?

Vattenrådet för Lyckebyån, Silletorpsån, Nättrabyån samt vattendragen öster om Lyckebyån i Blekinge är öppet för alla som är intresserade av vatten och vattenfrågor av olika slag. Det kan vara enskilda personer, organisationer, föreningar, verksamhetsutövare med flera.

Vattenrådets främsta uppgifter är bland annat att öka kunskapen om vatten, sprida information, bygga kontaktnät, bilda lokala grupper som jobbar med en fråga med mera.

Är du intresserad?  Kontakta Åsa Albertsson, Emmaboda kommun eller Eva Steiner, Karlskrona kommun.

  ......................................................................................................................................
  Är du intresserad av kulturhistoria runt Silletorpsån?

Länsstyrelsen har utfört en inventering av vattenanknutna kulturmiljöer längs med Silletorpsån, så som äldre kvarnlämningar, sågverk, broar och dammar. Dessa miljöer berörs ofta av åtgärder inom biotop- och fiskevård, därför är det viktigt med heltäckande kunskaps- och planeringsunderlag.  

Inventeringen har genomförts som en del i ett projekt om kulturmiljö och vattenförvaltning där Länsstyrelsen i Blekinge samverkar med Länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg.

Här kan du läsa rapporten.


 

 

     
 
   
     Uppdaterad 2018-04-12