Lyckebyåns vattenförbund
 
  ......................................................................................................................................
  Lyckebyåns vattenförbund bildades 1988 och är en sammanslutning av kommuner, kraftföretag, markavvattningsföretag och fiskevårdsföreningar, dvs. intressenter som på något sätt har tillstånd att påverka Lyckebyåns vatten.

Läs och se mer:

Vattenmyndighetens senaste information på deras webbplats

Den aktuella grundvattensituationen på SGU:s webbplats

Vattenorganisationernas webbplats

Se videofilmer från Vattenmyndigheten på Youtube

 Å i vårvinterskrud

Grodan Kai vill lära dig lite mer om vatten i VATTENSKOLAN.

Följ med här!

  Vass

 

webs counters
besökare sen 2018-10-15.
<>

  ....................................................................................................................................
 

Årsmöte 2019

Fredagen den 26 april har Lyckebyåns vattenförbund och Vattenrådet för Lyckebyån, Silletorpsån, Nättrabyån och de mindre vattendragen i östra Blekinge årsmöte i Emmaboda.

Inbjudan kommer att skickas ut till medlemmarna inom kort.

  .....................................................................................................................................
  Lyckebyåns vattenmiljöer har kartlagts

Under 2018 inventerades Lyckebyån från mynningen i Östersjön i Blekinge län upp till Yggersrydssjön i Kalmar län. Detta är en del av ett projektet "Lyckebyån-fortsatta åtgärder för att nå god ekologisk status" som drivs av länsstyrelserna i Blekinge och Kalmar län, Karlskrona kommun och Lyckebyåns fiskevårdsområdesförening under 2017-2020.

Tisdagen den 28 augusti 2018 hölls ett möte för markägare i Ledja skola för att redovisa inventeringen som berör området runt Flakesjön och för att diskutera föreslagna åtgärder.

Måndagen den 11 februari 2019 kom drygt 70 personer till föreningshuset i Vissefjärda för att ta del av resultaten från inventeringarna som genomförts i Emmaboda kommun. Företrädare för Naturcentrum (som varit ansvariga för inventeringarna), Skogsstyrelsen i Blekinge län och för länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge län svarade på frågor som berörde både genomfört och eventuellt kommande arbete.

Här kan du läsa rapporten Hydromorfologisk åtgärdsplan för Lyckebyån

Läs också mer om Skogsstyrelsens projekt GRIP on LIFE I som arbetar för att förbättra och återställa miljön i utsatta våtmarker och vattendrag i skogslandskapet. GRIPE on LIFE

  ......................................................................................................................................
 

Skolinformationen fortsätter vårterminen 2019

Lyckebyåns vattenförbund och vattenråd erbjuder mellanstadieelever att komma på studiebesök till ett vattenverk eller reningsverk under vårterminen 2019. Speciell inbjudan går till skolorna i kommunerna.

  .....................................................................................................................................
  Vattenskyddsområde för Lyckebyån

Personal från Lessebo, Emmaboda och Karlskrona kommun och personal från de tre berörda länsstyrelserna har arbetat vidare med utformningen av Lyckebyåns vattenskyddsområde.

Materialet som lämnades in med ansökan 2012 har omarbetats. Bland annat har kompletteringar till den tekniska beskrivningen gjorts. Vattenskyddsföreskrifterna kommer att ses över.

Aktuellt:

Uppdatering av material pågår och kommer att redovisas inom kort.

 

Här hittar du gällande vattenskyddsföreskrifter för området:

* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Kosta
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Skruv
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Eriksmåla
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Broakulla_Johansfors
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Getsjökvarn
* Gällande vattenskyddsföreskrifter för Karlskrona kommun

 

Är du intresserad av mer information kan du kontakta:
Katarina Karlsson Palm, Lessebo kommun, katarina.karlssonpalm@lessebo.se
Pia Gustavsson, Emmaboda energi 0471-249774, pia.gustavsson@emmaboda.se
Eva Steiner, Karlskrona kommun 0455-303319, eva.steiner@karlskrona.se  

 

Läs mer om vattenskyddsområden på:

Svenskt vattens webbplats

 

  ......................................................................................................................................
  Vattentips för skolor

Vill ni i årskurs 6-9 jobba lite extra med vatten i år? Gå in på Sydvattens hemsida och låt er inspireras.

Titta på Stockholms universitets hemsida där vattenfrågor kommer med flaskpost till forskare.

 

  ......................................................................................................................................
 

Är du intresserad av kulturhistoria runt Silletorpsån?

Länsstyrelsen har utfört en inventering av vattenanknutna kulturmiljöer längs med Silletorpsån, så som äldre kvarnlämningar, sågverk, broar och dammar. Dessa miljöer berörs ofta av åtgärder inom biotop- och fiskevård, därför är det viktigt med heltäckande kunskaps- och planeringsunderlag.  

Inventeringen har genomförts som en del i ett projekt om kulturmiljö och vattenförvaltning där Länsstyrelsen i Blekinge samverkar med Länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg.

Här kan du läsa rapporten.

  ......................................................................................................................................
 


 

 

 

 

 
  2019-03-20