Bra länkar  
 

Här kommer några länkar om vatten som skolan kan använda i sin undervisning.

Livsmedelsverket - Bra att veta om dricksvatten

Stockholms universitet - flaskpost med frågor till forskare

Svenskt vatten - fakta om vatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) - Geologisk för skolan

Världsvattendagen - tips och material

 

Livet i havet - växter och djur i våra hav

 

Andra vattenorganisationers webbplatser, några exempel

Käppalaverket - ett av Sveriges största avloppsreningsverk

Stockholm vatten och avfall

Sydvatten - Drick kranvatten

 

 

Burkar med vattendjur

Fiskstim

 

 

 
     
Uppdaterad 2020-02-17