2018 - text
2018 - bilagor 

Årsrapporter  

2017 Varje år genomförs en s.k. samordnad recipientkontroll av Lyckebyåns vattendrag. Recipientkontrollen avser att undersöka olika verksamheters samlade påverkan i avrinningsområdet. Detta undersöks bäst i vattendraget.

Varje år tas ett stort antal prover av olika slag längs med Lyckebyån. Recipientkontrollprogrammet innefattar såväl kemiska som biologiska undersökningar.

Främst undersöks de kemiska parametrarna i vattendraget. Vid vissa tillfällen undersöks även parametrar som t ex ämnen i sediment från sjöar, bottendjurens förekomst och artfördelning samt antalet fiskar på vissa delsträckor. I menyn nedan kan du välja vilken parameter du vill läsa mer om.

För Dig som vill veta ännu mera har Sveriges lantbruksuniversitet en provtagningspunkt i Lyckebyån. Resultat från deras vattenkemiska undersökningar (sedan 1969) kan Du hitta här!

Lyckebyåns årsrapport för 2019

>Läs rapporten (4 MB)

2016 - text
2016 - bilagor
2015 - text
2015 - bilagor
2014 - text
2014 - bilagor
2013 - text
2013 - bilagor
2012
2011
2010 - 81MB
2009 - text
2009 - bilagor
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Uppdaterad 2020-08-20