Ledamöter i Vattenrådet för Lyckebyån, Silletorpsån, Nättrabyån samt mindre vattendrag i östra Blekinge.
 
Ledamöterna är valda fram till ordinarie stämma år 2020.
 
Ledamöter

Företräder

Kontakt
 
  Lennart Gustavsson (ordförande)
 
Lyckebyåns Vattenförbund
 
070 568 01 39  
  Conny Axelsson Lessebo kommun
 
0478-125 00  
  Håkan Karlsson Trollagärde Vattenbruk AB
 
0471-400 14/070 874 8485  
  Anna Steinwandt Karlskrona kommun
 
0455-30 33 63  
  Lars Karlsson LRF Blekinge
 
0455-36 00 54  
  Bengt Persson Strömsbergs kraftverk
 
070 879 49 67  
  Bo Sunesson Emmaboda kommun
 
0471-504 26/070 249 72 04
 
  Kurt Edvinsson Nävrasjöns fiskevårdsområde, Silletorpsån
 
0455-920 27  
  Birgitta Albertsson SNF Emmaboda,
Lyckebyåns fiskevårdsområde, H-län
0471-220 30  
  Karl Håkan Olsson Älmeboda-Eringsboda fiskevårdsområde, Nättrabyån
 
0455-701 33  
  Leif Johansson
 

0455-434 55/070 843 07 52  
  Marcus Karsamo Södra 073 829 04 05/0471-420 46  
         
         
 
     
Uppdaterad 2019-09-17